MAREK KEVEŠ

28, SK, FITNESS COACH
"Tak určite nech je tam veľa voľnej prírody, nech proste ľudia spolunažívajú, nech si pomáhajú, nech nie sú žiadne negatívne aspekty ako vojna a znečistené toky a podobné veci. Čiže nech to je všetko také, ako by to malo byť.”  
OTHERS

Agi Ferienčíková (65, SK/HU, musician)
Andrea la Rose (51, U.S., musician)
Anna Biháryová (50, SK, grandmother)
David Tišer (39, CZ, director of ARA ART)
Gabriela Šallayová (49, SK, cook)
Hale Doganci (36, DE, career coach)
Markus Huber (51, DE, cultural manager)
Ronny Zangenberg (42, DE, drug safety associate)
Samuel Černý (17, SK, student)
Václav Šíma (73, CZ, unhoused retiree)
Yara Abu Aataya (30, CZ/PS, designer and artist)

See more about IHOPEIWILL project